Bezpieczne korzystanie z rusztowań: Wskazówki i procedury

Bezpieczne korzystanie z rusztowań: Wskazówki i procedury

Praca na rusztowaniach jest często nieodłącznym elementem budowy, a jednocześnie jednym z najbardziej niebezpiecznych zadań. Nieprzestrzeganie standardów bezpieczeństwa grozi utratą zdrowia lub życia pracownika. Jak zatem zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas pracy na rusztowaniach?

1. Przed pracą na rusztowaniach

Zanim zaczniemy pracę na rusztowaniach, należy sprawdzić ich stan techniczny. Rusztowania muszą być solidnie związane z powierzchnią, na której stoją. Dodatkowo, nie wolno ignorować szwanków w wyposażeniu rusztowania. Wszelkie usterki, uszkodzenia lub uszczerbki powinny być zgłoszone na piśmie do bezpośredniego przełożonego.

2. Podczas pracy na rusztowaniach

Podczas pracy na rusztowaniach należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Bezpieczeństwo zaczyna się od stosownej odzieży i obuwia – koniecznie nosimy kask ochronny, który zabezpieczy naszą głowę przed uderzeniem obiektów spadających z wyższych pięter oraz buty ochronne, które zminimalizują ryzyko przypadkowego poślizgnięcia się. Nie wolno również przeciążać rusztowania – to powoduje jego deformacje i zwiększa ryzyko uszczerbku na zdrowiu. Podczas pracy na rusztowaniach przestrzegamy również zasady higieny – nie wolno jeść, pić czy palić w miejscu pracy.

3. Kontrola jakości

Dozór nad jakością rusztowań powinien być stałym elementem procesu budowlanego. Kontrola rusztowań to zadanie, które powinno być powierzone specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. W trakcie kontroli stosowni specjaliści sprawdzają stan techniczny rusztowań, ich stabilność oraz solidność.

4. Procedury awaryjne i ratunkowe

Bezpieczeństwo pracy na rusztowaniach to również umiejętność postępowania sobie w sytuacji zagrożenia. W każdej firmie budowlanej powinny być przyswojone procedury awaryjne i ratunkowe w sytuacji, gdy pracownik zostanie uwięziony lub zagrożony. W procedurze tej powinny znaleźć się informacje na temat wyposażenia technicznego, korzystania z lin oraz schematy ewakuacyjne.

5. Szkolenia i wdrażanie standardów bezpieczeństwa

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pracy powinny być regularnym elementem edukacji pracowników budowlanych. Dzięki tym szkoleniom pracownicy będą świadomi ryzyka związanego z pracą na rusztowaniach oraz wdrażani w standardy bezpieczeństwa. Szkolenia te powinny skupiać się wokół problemu bezpieczeństwa oraz przekazywać cenne informacje dotyczące chorób zawodowych związanych z pracą na wysokościach czy kolejności stosowania instalacji ochronnych.

Author: exmenus.pl