Szacowanie kosztów budowy

Czas, jakość, ale przede wszystkim cena

Niezależnie od sytuacji, inwestycje budowlane są bardzo wrażliwym tematem. Osoby prywatne często przekazują ten cel oszczędności życia lub środki pozyskane w ramach kredytu. W przypadku inwestycji publicznych, środki pochodzą z portfeli podatników, dlatego podlegają ocenie społeczeństwa, często bardzo surowej. Jeśli chodzi o deweloperów, to zawsze będą dążyć do obniżenia kosztów, ponieważ przekłada się to na wyższy zysk. Nieważne kogo dotyczy inwestycja, bo każdy jest zainteresowany ostatecznym kosztem.

Szacowanie kosztów

Dokładne obliczenie ostatecznej ceny budynku jest niemożliwe. Czas trwania budowy zwykle mierzy się w latach, dlatego sytuacja na rynku może się zmieniać. Dotyczy to materiałów budowlanych, ale też pracowników i wynajmu sprzętu. Nie należy też zapominać o ewentualnych robotach dodatkowych lub awariach. Narzędziem wykorzystywanym do oceny kosztów są kosztorysy inwestorskie. Są to szczegółowe zestawienia, które muszą być oparte na solidnych podstawach. Konieczne jest przygotowanie dobrej jakości dokumentacji, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej i przedmiaru robót.

Ryzyko

Warto zwrócić uwagę, że nawet zawodowy kosztorysant nie jest w stanie przewidzieć wszystkich zmiennych. Dzięki użyciu odpowiednich narzędzi oraz własnego doświadczenia, jest w stanie sporządzać wysokiej jakości kosztorysy inwestorskie, ale zawsze istnieje ryzyko popełnienia błędu. Bardzo dużo zależy od dostarczonej dokumentacji, ponieważ im więcej danych, tym łatwiej oszacować koszt. Istnieje duża szansa, że kosztorysant będzie w stanie podać wielkość potencjalnego błędu, co także przygotowuje inwestora na większe wydatki.

Author: exmenus.pl