Zarządzanie zmianami w trakcie budowy: Proces i konsekwencje zmian w projekcie

Budowa jest zawsze procesem pełnym niespodzianek. Niezależnie od tego, jak dobrze jest zaplanowana i przygotowana, na drodze mogą pojawić się różne problemy i trąbędy. Czyli zmiany w projekcie – którym zarządzanie jest kluczowe. Na czym polega proces zarządzania zmianami i jakie są jego konsekwencje? O tym w naszym artykule.

Definicja i znaczenie zmian w projekcie
Zmiana w projekcie oznacza każde odstępstwo od pierwotnego planu. To może dotyczyć planu projektowego, budowlanego, harmonogramu prac, kosztów czy dowolnego elementu projektu. Zmiany to ważne zdarzenia w trakcie projektu. Łączą się jednakże z pewnym ryzykiem – nie potrafimy przewidzieć, jakie skutki takie zmiany będą mieć na całym projekcie. Dlatego zarządzanie zmianami jest kluczowe podczas realizacji projektu.

Proces zarządzania zmianami
Proces zarządzania zmianami musi zostać opisany w planie projektowym. Każdy członek zespołu powinien mieć jasno określone zadania związane z tą czynnością. W przygotowanej procedurze powinny już wcześniej zostać określone czynniki decydujące o tym, jakie zmiany można zrealizować i jak się z nimi uporać.

Podczas zarządzania zmianami ważnym elementem jest nawiązanie kontaktu z wszystkimi osobami zaangażowanymi w realizację projektu. Należy poinformować o zmianie kierownika projektu, architekta, inżyniera budowlanego, podwykonawców oraz inne jednostki uczestniczące w projekcie.

Konsekwencje zmian w projekcie
Nieprzemyślane podejmowanie zmian w projekcie może mieć negatywne konsekwencje na cały projekt. Oto lista najczęstszych:

• Wpływ na koszty – każda zmiana związana z projektem prowadzi do uszczuplenia budżetu. Trzeba przeanalizować, jakie działania będą potrzebne i ile to kosztuje.

• Wpływ na termin realizacji – każda zmiana wpłynie na termin realizacji projektu. Plan musi być modyfikowany w taki sposób, aby uwzględnić zmiany w projekcie.

• Zmiana ról i obowiązków – wejście na drogę zmiany pociąga za sobą modyfikację uprawnień i zadań.

• Ryzyko wykonania – każda zmiana pociąga za sobą pewne ryzyko wykonania. Innymi słowy: nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków każdej zmiany.

• Konflikt interesów – zdarza się, że wprowadzenie zmian w projekcie będzie prowadzić do konfliktu interesów. Warto wcześniej zaproponować na ten temat rozwiązanie, aby uniknąć tego rodzaju problemów.

Zarządzanie zmianami to trudne zadanie, które wymaga dogłębnej analizy i dobrego planowania. Najważniejsze jest, aby odpowiednio komunikować się z każdą ze stron, w tym wypadku – z członkami zespołu oraz personelu. W ten sposób osiągniemy sukces projekty i unikniemy niepotrzebnych problemów i komplikacji.

Author: exmenus.pl